Inno GMG 2016 Cracovia

Anche quest’anno sono presenti due versioni dell’inno della Giornata Mondiale della Gioventù Cracovia 2016: La versione internazionale e quella italiana.

Inno Krakow 2016 – Versione Italiana
Beati i misericordiosi

Testo:

Sei sceso dalla tua immensità
in nostro aiuto.
Misericordia  scorre  da te
sopra tutti noi.

Persi in un mondo d’oscurità
lì Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi
dai la vita per noi.

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!

Solo il perdono riporterà
pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà
come figli tuoi.

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!

Col sangue in croce hai pagato Tu
le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te
il mondo crederà!

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!

Le nostre angosce ed ansietà
gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai,
vivi in mezzo a noi!

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!

Download da chiesacattolica.it:

Inno in formato MP3 Testo Spartito Inno GMG 2016

Inno Krakow 2016 – Versione Internazionale
Błogosławieni miłosierni

(Beati i misericordiosi)

Testo:

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!

REFREN: Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

[BRIDGE]
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!

Download dal sito ufficiale Krakow2016.com:

Inno Internazionale in formato MP3 Versione strumentale Testo Spartito Partitura